สนช. เห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ มั่นใจไม่มีเนื้อหาขัดรัฐธรรมนูญ

สนช. เห็นของผ่านร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ในวาระ 2 – 3 ด้าน “เจน นำชัยศิริ” เตรียมยื่นศาล รัฐธรรมนูญ ตีความหลังเห็นว่า ร่างพ.ร.บ. ละเมิดสิทธิ์ ประชาชน