7 โรค ยอดผู้ป่วย พุ่ง! ช่วงหน้าฝน

ฤดูฝนนี้พบรายงานผู้ป่วยโรคต่างๆ เพิ่มขึ้น ล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย