“ลุงตู่” ยันห่วงสวัสดิการประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมรับฟังข้อเรียกร้องสิทธิประโยชน์ลูกจ้างเหมาบริการ

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยสวัสดิการประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมรับฟังข้อเรียกร้องดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างเหมาบริการ มอบหน่วยงานไปพิจารณา แนะทุกฝ่ายหาทางออกตามข้อเท็จจริงและความเป็นไปได้