7 จังหวัดอีสานล่าง เข้าข่ายโกงเงินคนจนกว่า13 ล้านบาท

ผอ. ป.ป.ท.เขต 3 เผย ตรวจพบ 7 จังหวัดอีสานตอนล่าง เข้าข่ายโกงเงินคนจนกว่า 13 ล้านบาท เร่งรวบรวมข้อมูล ส่งป.ป.ท.ส่วนกลาง ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนหาคนผิดภายในเดือนมีนาคมนี้