อิทธิพล “พายุมังคุด” ฝนปกคลุม 53 จังหวัด กทม.-ปริมณฑล

วิเคราะห์ภาพดาวเทียม เมื่อเวลา 14.00 น. ตรวจสอบพบกลุ่มฝนเข้าปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ล่าสุดพบกลุ่มฝน ในพื้นที่ 53 จังหวัด