จัดอบรมวิน จยย. พัทยา กู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

ขนส่งบางละมุง จัดประชุมสร้างความเข้าใจการให้บริการผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เน้นย้ำไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

“TNI Pool” เผยนักท่องเที่ยวต่างชาติมองไทย เป็นดินแดนมหัศจรรย์

ผลสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งอังกฤษและออสเตรเลีย มองว่าไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจ