“ประยุทธ์” สั่ง การท่าฯ – สตม. ระวังภาพลักษณ์ประเทศ หลังมีเหตุรับสินบน

นายกรัฐมนตรี สั่งการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง-การท่าอากาศยาน ระมัดระวังภาพลักษณ์การท่องเที่ยว หลังเกิดกรณีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าประเทศ