“อุ๊ หฤทัย” ไขปริศนาภาพวาด “วินแซน แวนโก๊ะ”

เก๋ไก๋ขอพาคุณผู้ชมไปบุกบ้านของ ศิลปินสาวเสียงทรงพลัง “อุ๊ หฤทัย” ไปพูดคุยถึงที่มาที่ไปของการไขปริศนา “ภาพต้นไม้” ของ “วิน เซนต์ แวนโก๊ะ” หลังผ่านการตรวจพิสูจน์ ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ และสืบค้นทางประวัติศาสตร์ควบคู่กันไป เป็นเวลากว่า 3 ปี

อุ๊-หฤทัย เตรียมส่งภาพ “ต้นไม้” ให้แวนโก๊ะ มิวเซียมตรวจ

“อุ๊-หฤทัย” เชื่อภาพ “ต้นไม้” ในครอบครองเป็นผลงาน “แวนโก๊ะ” ศิลปินก้องโลกชาวดัตช์ หลัง ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตรวจสอบ พบเป็นภาพยุคศตวรรษที่ 19 เตรียมส่งให้ “แวนโก๊ะ มิวเซียม” ตรวจสอบ