“อุ๊ หฤทัย” ไขปริศนาภาพวาด “วินแซน แวนโก๊ะ”

เก๋ไก๋ขอพาคุณผู้ชมไปบุกบ้านของ ศิลปินสาวเสียงทรงพลัง “อุ๊ หฤทัย” ไปพูดคุยถึงที่มาที่ไปของการไขปริศนา “ภาพต้นไม้” ของ “วิน เซนต์ แวนโก๊ะ” หลังผ่านการตรวจพิสูจน์ ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ และสืบค้นทางประวัติศาสตร์ควบคู่กันไป เป็นเวลากว่า 3 ปี