นักวิชาการ เสนอเพิ่มหลักสูตร ให้เด็กรุ่นใหม่ มีภูมิคุ้มกันใช้โซเชียล

กรมสุขภาพจิต ชี้ผลกระทบการติดโซเชียลเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตมากที่สุด ปัจจุบันมีการบรรจุการติดโซเชียลเป็นโรคทางจิตเวชที่ต้องได้รับการวินิจฉัย บำบัด ป้องกันที่ต้นเหตุ โดยเสนอให้เพิ่มการศึกษาพื้นฐาน ให้เด็กรุ่นใหม่มีภูมิคุ้มกัน