ญี่ปุ่นเตรียมเก็บภาษีขาออก หารายได้พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ญี่ปุ่นเตรียมเก็บภาษีขาออกสำหรับผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศ โดยรัฐบาลจะนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ