ถูกกว่า 3 บาท! รัฐไฟขียวอัตราเก็บภาษีดีเซล B20 ลดต้นทุนค่าขนส่ง

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบอัตราการจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซล B20 ในอัตราต่ำกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไป ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ราคา B20 ต่ำกว่าดีเซลทั่วไป 3 บาท