รับไม้ต่อ!ปศุสัตว์ชี้เก็บภาษี“หมา-แมว”เป็นเรื่องดีแก้ปัญหาสัตว์เลี้ยงจรจัดได้

อธิบดีกรมปศุสัตว์รับลูกปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้เก็บภาษีสุนัขและแมวเป็นเรื่องดี มั่นใจในอนาคตทำได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเก็บภาษี ควบคู่กับการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขณะที่สังคมโซเซียลส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ชี้ไม่เหมาะกับจริตสังคมไทย