“กรมศุลฯ” แจง นำของออกนอกปท.จะแจ้งหรือไม่ก็ได้ เล็งแก้กฎระเบียบให้ชัด

กรมศุลกากร ชี้ การนำของมีค่าออกนอกประเทศจะแจ้งหรือไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่การจดแจ้งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในประเทศ พร้อมเตรียมปรับแก้กฎระเบียบให้มีความชัดเจน ป้องกันการเกิดความสับสน