นายกฯ เข้าเฝ้า สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี – จุดดตะเกียงเนยอธิษฐาน2ประเทศมีความสุข [คลิป]

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน พระราชทานวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ