เดินหน้าแผนปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งเจ้าพระยา

รัฐบาลเร่งเดินหน้าโครงการปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 4 ช่วง เพื่อปรับการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมโบราณที่มีอยู่เดิม