โพลเผย ปชช.เกือบ 100% ภูมิใจที่ได้อยู่ประเทศไทย

‘ซูเปอร์โพล’ เผยผลสำรวจพบว่าประชาชนร้อยละ 92.7 ภูมิใจค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุดที่ได้อยู่ประเทศไทย เพราะบ้านเมืองสงบสุข