ภูเขาไฟซินาบุงของอินโดนีเซีย ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง

ภูเขาไฟซินาบุงของอินโดนีเซียปะทุขึ้นมาอีกครั้งและพ่นเถ้าถ่านสูงถึง 5 กิโลเมตร เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้เสียชีวิต