ภูเขาไฟบนเกาะฮาวายปะทุ สั่งอพยพประชาชนด่วน

ภูเขาไฟ บนเกาะฮาวาย ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง พ่นลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าสูง 30 เมตร พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายไปหลายหลัง