บุรีรัมย์ คว้ารางวัลที่1 โครงการการผลิต การบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มอบรางวัลการประกวดโครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารให้กับนักเรียนในสถานศึกษา โดย จ.บุรีรัมย์ คว้ารางวัลที่ 1 ไปครอง