อุโมงค์ต้นไม้ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองขอนแก่น

ม.ขอนแก่น เปิดตัวอุโมงค์ต้นไม้ระยะทาง 360 เมตร แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองขอนแก่น พร้อมเปิดให้ประชาชนได้แวะกราบขอพรหลวงพ่อพระศรี พระไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติวิทยาที่ สมบูรณ์ที่สุดของไทย