โรงเรียน“น้องมาร์ค”จัดเรียนเสริม-เน้นดูแลสุขภาพจิต

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จังหวัดเชียงราย เตรียมพร้อมรอต้อนรับ น้องมาร์ค ที่จะเข้ารับการศึกษาต่อแล้ว เบื้องต้นมีการวางแนวทางการเรียนเสริม พร้อมทั้งเตรียมวิธีดูแลสุขภาพจิตของน้องมาร์ค