อุทกภัยใหญ่ในอินเดีย หลายหมู่บ้านจมใต้บาดาล

ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องสนพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ก่อให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ ทำลายบ้านเรือนไปเป็นจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายคน