“ครม.”ผ่าน! แผนพัฒนาเศรษฐกิจอีสานตอนล่าง 2 หมื่นล้านบาท

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ หลักการแผนพัฒนาเศรษฐกิจอีสานตอนล่าง “นครชัยบุรินทร์” วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท และได้อนุมัติ 40 โครงการเร่งด่วนวงเงิน 1,015 ล้านบาท พัฒนาแหล่งน้ำ เดินหน้าพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์ ถนนรองรับสนามกีฬาระดับโลก เชื่อมโยงแหล่งท่องชุมชน