ครม.ไฟเขียวตั้ง 2อธิบดีใหม่ – โยก 14ผู้ว่าฯ พ่อเมืองนครสวรรค์,สระแก้ว นั่งรองปลัดมท.

คณะรัฐมนตรี มีมติตั้ง “นิสิต จันทร์สมวงศ์ ” เป็น อธิบดี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ประยูร รัตนเสนีย์ เป็นอธิบดีกรมที่ดิน พร้อมโยกย้ายผู้ว่าฯ อีก 14 จังหวัด