มทร.ธัญบุรียุค 4.0 ผลิตมืออาชีพป้อนตลาดแรงงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) จะมาพูดคุยถึงทิศทางการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ภายใต้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ว่ามีอะไรที่จะมาช่วยพัฒนาความรู้ให้นักศึกษา เพื่อเตรียมออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพในอนาคตบ้าง