มธ.ศูนย์รังสิต นำร่อง ลดใช้พลาสติกจากร้านสะดวกซื้อ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ริเริ่มโครงการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา เปลี่ยนจากการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นแก้วพลาสติกเมลามีน ที่สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่