เเผ่นดินไหว 4.0 มนฑลยูณนาน ไม่มีผลกระทบไทย

เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ที่มนฑลยูณนาน ประเทศจีน ห่างจาก อำเภอ แม่สาย จ.เชียงราย 236 กิโลเมตร เเต่ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย