ขยับต่อเนื่อง! เกิดอะไรขึ้น 22 วัน น้ำมันขึ้น 4 รอบ

รายการ เจาะลึกทั่วไทย ToNight วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 20.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”