มีแฉ!! “ทนายสุกิจ” ถูกพักใช้ใบอนุญาตวิชาชีพ 2 ปี เตรียมฟ้องกลับตร.กองปราบฯ

นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน และเลขาธิการสภาทนายความ เปิดเผยประเด็น นายสุกิจ พูลศรีเกษม ทนายความ ถูกพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 จนถึงกรกฎาคม 2562