ตะลึง! ปี 60 พบขยะพลาสติกในทะเลไทยกว่า 3แสนตัน “บิ๊กป้อม” สั่งเร่งแก้ไข

พล.อ.ประวิตร สั่งหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง จัดการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเลไทย อย่างเร่งด่วน พร้อมทำแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง