ต้องเร่งกอบกู้! มลพิษภัยคุกคามทำร้าย “ทัชมาฮาล”

ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักและมรดกโลกที่โด่งดังที่สุดของอินเดียกำลังเผชิญกับภัยมลพิษ ที่ทำลายความงดงามและเปลี่ยนสีตัวอาคาร ตลอดหลายปีที่ผ่านมา