“แม็กซ์มวยไทย” กระแสแรง พาช่อง NOW26 เรตติ้งติดท้อป 10

เว็บไซต์ positioningmag.com เปิดเผยเรตติ้งทีวีดิจิทัลประจำเดือน สิงหาคม จากการรายงานของ “นีลเส็น” แสดงให้เห็นว่ามีการขยับอันดับกันในหลายกลุ่มโดยเฉพาะช่อง “นาว 26 ” ที่ขยับขึ้นมาอยู่ในท๊อปเทนเป็นครั้งแรกครั้งแรกด้วย