กรมเจรจาฯ เตรียมพร้อมเกษตรกรบุกตลาดต่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พาเกษตรกรเเละผู้ประกอบการโคนมเเละโคเนื้อ เยี่ยมชมงานมหกรรมอาหารเอเชีย หรือ Thaifex World of food asia 2018 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเปิดตลาดสินค้าโคนมเเละโคเนื้อ