กฟน. ครบรอบ 60 ปี เดินหน้าสู่ “มหานครไร้สาย”

การไฟฟ้านครหลวง ตอกย้ำการเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล เดินหน้าโครงการ Smart Metro มหานครไร้สาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี