“นครสวรรค์” ชงงบฯพิมพ์เขียวลงทุน 4 จ.ภาคเหนือ 5 หมื่นล้าน

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต่างเสนอโครงการต่างๆจำนวน 25 โครงการ รวมมูลค่าหลักหมื่นล้าน เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้ง 6 ด้าน