แพทย์ ม.อ. สร้างงานวิจัยใหม่ ถุงทวารเทียม ช่วยผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเอกชน วิจัยนวัตกรรมถุงทวารเทียมจากยางพารา ได้สำเร็จ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ไม่สามารถขับถ่ายทางทหารหนักได้

ค้านพ.ร.บ.ยาใหม่! ชมรมเภสัชกรภาคใต้และ8 เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ชี้เป็น”ฉบับ ลับ ลวง พราง”

ประธานชมรมเภสัชกรภาคใต้ เป็นตัวแทน 9 องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมในภาคใต้อ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืน คัดค้าน (ร่าง) พรบ.ยา และออกแถลงการณ์คัดค้าน (ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ… (ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 : ฉบับ ลับ ลวง พราง)