นศ. มจธ. เจ๋ง!! วิจัยพบสารทดแทนการใช้ยาปฎิชีวนะ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิจัยพบสารทดแทนการใช้ยาปฎิชีวนะ ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคทั้งคนและสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดสูญเสียทางเศรษฐกิจ 2-6 พันล้านต่อปี ยื่นจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย