สบายสุดๆ ม.เทคโนโลยีและธุรกิจอู่ฮั่น ติดตั้งเครื่องผัดกับข้าว ทุ่นแรงแม่ครัว

โรงอาหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและธุรกิจอู่ฮั่น ติดตั้งเครื่องผัดกับข้าว ทุ่นเวลาและทุ่นแรงแม่ครัวในการทำอาหารแต่ละวัน สามารถทำอาหารได้กว่า 70 เมนู