มองมุมใหม่ชายแดนใต้ ตอน เยียวยาผู้หลงผิด

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ หรือ ศอ.บต. มอบโอกาสให้กับผู้ก่อการร้ายที่หลงผิด ได้กลับมายังบ้านเกิดอีกครั้ง ซึ่งเมื่อผู้หลงผิดเข้าร่วมโครงการ ทางหน่วยงานจะมีการฝึกอบรม สร้างอาชีพ และช่องทางทำมาหากิน