ผู้ว่าฯ น่าน มอบบ้านพักพิงชั่วคราวให้ ผู้ประสบภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัด น่าน ร่วมกับหน่วยงานเที่เกี่ยวข้อง มอบบ้านพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่ม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย