นายกฯ เป็นประธานมอบรางวัลรัฐวิสหกิจดีเด่น 61

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในงาน