ล่มอีก!! เวทีประชาพิจารณ์ต้านโรงไฟฟ้าชีวะมวลหนองหาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สั่งยุติเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หลังชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันคัดค้าน ขณะที่ตัวแทนบริษัทผู้ก่อสร้าง ยังยืนยันว่า โครงการดังกล่าวยังคงเดินหน้าต่อไป