สปริงนิวส์คว้า 2 รางวัล เพชรกนก เชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน สาขาพิทักษ์ธรรม

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ขึ้นรับรางวัลเพชรกนก เชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน สาขาพิทักษ์ธรรม รวม 2 รางวัล จากรายการ Energy Forum และเมืองไทยใหญ่อุดม