รมว.พม.แถลง! 5 มิ.ย. วันต่อต้านการค้ามนุษย์

เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ทางทีมข่าวสปริงนิวส์ได้รับเกียรติสัมภาษณ์พิเศษจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

รมว.พม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน จ.นครราชสีมา

รมว.พม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า จ.นครราชสีมา ชุมชนต้นแบบแห่งการจัดสวัสดิการสังคม และหน่วยงาน One Home ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์