เตือน ปชช.ภาคใต้ ช่วงน้ำท่วม-น้ำหลาก ระวังสารเคมีปนเปื้อนในน้ำ!!

กรมควบคุมมลพิษ แนะ 14 จังหวัดภาคใต้ เพชรบุรี และประจวบฯ ให้จัดเก็บสารเคมี วัตถุอันตรายที่ใช้ในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบ้านเรือน ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและพ้นน้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำในช่วงหน้าฝนและช่วงน้ำหลาก