ราชกิจจาฯประกาศห้าม “ร้านสะดวกซื้อ” ขายแอลกอฮอล์ผ่านเครื่องจ่าย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ.2561

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ 87 มาตรา พบห้ามใช้ประชานิยมบริหารประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีทั้งหมด 87 มาตรา พบ ห้ามใช้ประชานิยมในการบริหารประเทศ

ห้ามเหม็น! ราชกิจจาประกาศมาตรฐานปลาร้า หอม-เนื้อนุ่ม-ไร้พยาธิ สิ่งแปลกปลอม

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนด มาตรฐานปลาร้า กลิ่นต้องหอม เนื้อนุ่ม ไม่มีพยาธิ-สิ่งแปลกปลอม

ราชกิจจาฯประกาศ คำพิพากษา คุก! 3 เดือน “ธาริต” คดียื่นทรัพย์สินเท็จ

ประกาศราชกิจจาคำพิพากษาคุก 3 เดือน ห้ามเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ 5 ปี คดี ‘ธาริต เพ็งดิษฐ์’ ยื่นทรัพย์สินเท็จ สำหรับโทษจำคุก ให้รอการลงโทษจําคุกไว้มีกําหนด 2 ปี

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเพิ่ม ปลัดกห. – ผบ.ทสส. เป็นกรณีพิเศษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ และ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ จิรายุ องคมนตรี – สถิตย์พงษ์ เลขาฯพระราชวัง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ 2 ฉบับ แต่งตั้ง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น องคมนตรี และ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นเลขาธิการพระราชวังและผู้อํานวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

1 2 3