ไทยติดโผประเทศที่น่าละอาย เพราะคุกคามนักสิทธิมนุษยชน

ประเทศไทยติดโผรายชื่อประเทศที่น่าละอายเพราะใช้อำนาจคุกคามคนที่ให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน