ประกาศเตือน! เกษตรกรงดการปลูกพืชฤดูแล้ง หลังสันทรายโผล่ ส่งสัญญาณ!

เขื่อนระบายน้ำฝ่ายวังยางมหาสารคามออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่ให้งดการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  หลังจากเขื่อนระบายน้ำฝ่ายวังยางกำลังส่งสัญญานบริเวณท้ายเขื่อนเริ่มมีห็นสันทรายโผล่  ถือเป็นสัญญาณเริ่มเข้าสู่ภัยแล้ง  ซึ่งปีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง