น่ารักแถมไอเดียดี! แฟชั่นโชว์ชุดรีไซด์เคิล ฝีมือ นร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต!

ครูนักเรียนช่วยกันประดิษฐ์ชุดจากสิ่งของเหลือใช้ นำไปจัดแฟชั่นโชว์ประกวดในท้ายสัปดาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์